Logo

01.06.12, 14:54:09

Donald Tusk przyjal Nagrode Rathenau 20120601 Fascynacja Obledem von Stefan Kosiewski 36 ZR


Download (19,4 MB)

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Donald-Tusk-przyj-Nagrode-nazwan-imieniem-Ministra-Wojny-Pruskiej-Rzeszy-Yes-we-can-FO36-ZR-544

Stefan Kosiewski: Fascynacja obłędem, fragment 36. Zniweczona rzeczywistość, wtajemniczenie 28 stopnia symbolicznego

Pakt w Rapallo, zawarty w 1922 r. przez Niemcy i Związek Sowiecki, był złowieszczy dla Polski odrodzonej zaledwie niecałe cztery lata wcześniej, restytuowanej wysiłkiem całego Narodu oraz działalności politycznej, artystycznej, towarzyskiej i dyplomatycznej Narodowców takich jak: Ignacy Paderewski oraz Roman Dmowski, który m.in. podpisał Traktat Pokojowy w Wersalu stwarzający Niemcom podstawę do wysłania Piłsudskiego pociągiem do Warszawy, jak wysłano wcześniej do carskiej Rosji Lenina z Trotzkim i prywatnymi pieniędzmi zachodnich bankierów, które miały posłużyć do przejęcia władzy w Petersburgu przez żydokomunę.

Pakt w Rapallo był de facto wzięciem Polski w kleszcze przez dwa sąsiednie państwa i stanowił przygotowanie do zawarcia w bliskiej przyszłości paktu Hitler - Stalin, likwidującego Rzeczpospolitą Polską pogardliwie nazywaną "państwem sezonowym" jeszcze za czasów urzędowania Walthera Rathenau na stanowisku Ministra Wojny w rządzie Cesarza Prus, gdyż Rathenau był pierwszym przeciwnikiem odtwarzania państwowości Polski i Węgier, tworzenia Czechosłowacji, Litwy, Łotwy i Estonii.

Walter Rathenau był wrogiem pokoju zawartego w Wersalu, ponieważ nadal chciał prowadzić I. wojnę światową i wyszedł nawet z propozycją bombardowania cywilnej ludności Londynu ze samolotów budowanych w założonej przez niego na swojego ojca Emila Rathenau prywatnych zakładach AEG, których był Prezydentem i Prezesem Rady Nadzorczej.

Rathenau był zatem osobiście zainteresowany prowadzeniem wojny i dalszym mordowaniem milionów Bogu ducha winnych ludzi, których postrzegał cynicznie jedynie jako mięso armatnie, gdyż Rathenau zarabiał na rzeziach i masowych mordach frontowych a przy tym gromadził wielki, prywatny majątek zdobywany na zleceniach, które jako Minister Wojny dawał samemu sobie jako Prezydentowi AEG oraz producentowi bombowców i płacił sam sobie przelewając pieniądze z państwowej kasy do prywatnej.

Mówiąc krótko: Rathenau robił w dawnych czasach rzeczy, które dzisiaj uważane są powszechnie w państwach demokratycznych za przestępstwo wysoce obżydliwe i niemoralne, a w XIX wieku uchodziły jeszcze carom, królom i cesarzom. Państwo to ja - miał prawo myśleć król Francji Ludwik XIV i publicysta Rathenau, który najpierw zadebiutował w 1897 r. opublikowanym w prasie artykułem zatytułowanym: "Słuchaj, Izraelu"/ „Höre, Israel!", w którym skrytykował oświeceniowy ruch żydowski, a potem dopiero jako osoba dobrze wtajemniczona wziął się za krytykę państwa pruskiego, czyli jak to się dzisiaj mówi poprawnie politycznie: był przeciwnikiem polityki Wilhelmińskiej(...)

sowa
Kommentare (1)RSS Kommentare

  • Net worth list
    August 19, 2020, 09:02
    The following are lists of people by Net worth list: Lists of richest people in the world. Contents. 1 By nationality; 2 By region; 3 Miscellaneous; 4 Forbes lists.

Kommentar hinterlassen