Logo

25.03.16, 17:12:00

Adoracja krzyża FO von Stefan Kosiewski PDO306 ZECh KRYTYKA HEREZJI BERGOLENIA ZR CANTO DCLXXXXVII


Wielki Piątek to po niemiecku Karfreitag, słowo złożone z dwóch części, z których drugą wypełnia sobą bogini Freya, postać obecna w mitologii nordyckich opowieści, podobna Wenus. Natomiast pierwsza część słowa: Kar przemawia do odczucia i wyobraźni Polaka i Katolika w intuicyjny poniekąd sposób i słusznie, narzucając nie wykształconemu nawet, polskiemu uchu nieodparcie skojarzenie ze słowem: karać, kara, które jest jak najbardziej na miejscu, chociaż odległe, jak to zazwyczaj bywa z powinowactwami w rodzinach ludzkich jako i w rodzinach języków: germańskich, słowiańskich, innych europejskich języków narodów, które kulturę swoją wywodzą historycznie i dumnie ze wspólnego pnia języka sanskrytu, świętego języka w północnych Indiach, obecnego tam wciąż w codziennym użyciu od co najmniej 3,5 tys. lat. Zawierającego w sobie świadectwo pochodzenia bardzo wielu słowiańskich i germańskich słów oraz pojęć, dowodzącego wywodzenia się języków i kultur Europy bynajmniej nie z Bliskiego Wschodu, nie ze semickich języków i kultur pisma klinowego Akadu i Sumeru, zatem nie z hebrajskiego, aramejskiego, czy fenickiego języka Kartagińczyków, ale właśnie z języka używanego ponoć od 7 tys. lat, jeżelii nie dłużej, przodka języków tzw. kultury łużyckiej w Europie Centralnej, Niemczech, Polsce i Ukrainie, mowy Wielkiego Budowniczego megalitycznych budowli w Stonehenge, na tysiące lat przed powstaniem kultury pisma obrazkowego starożytnego Egiptu, w subiektywnym odczuciu Pisma św. tzw. Ziemi Niewoli, z której biblijny Mojżesz wyprowadził lud wybrany z Ziemi Faraonów do Palestyny, Ziemi Kanaan zamieszkiwanej już przez Filistyńczyków, zawierzając mu wiarę w objawionego żydom Boga, Który Jest, oddawany czteroma hebrajskimi literami: YHWH.

Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego kultura chrześcijańska tabuizuje innymi czteroma literami: INRI, które są skrótowcem, anagramem utworzonym od pierwszych liter łacińskich słów: Jezus Nazarejczyk Król Judejski; „Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski” Łk 23, 38.
Przychylamy się powszechnie do Janowej wersji zapisu ewangelicznego tetragramu: „Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”. Ten napis czytało wielu żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: „Nie pisz: Król Żydowski, ale że on powiedział: Jestem Królem Żydowskim”. Odparł Piłat: „Com napisał, napisałem.” J 19, 19-22.

(...)

http://sowa.quicksnake.org/Church-religion/Adoracja-krzya-FO-von-Stefan-Kosiewski-PDO306-ZECh-KRYTYKA-HEREZJI-BERGOLENIA-ZR-CANTO-DCLXXXXVII

sowa
Kommentare (1)RSS Kommentare

  • Idol Birthdays
    August 18, 2020, 08:13
    Here you will be able to find the birthdays for all of the different idols that we have profiles for. We have not added all the birthdays yet, so please be read more in idol birthdays.

Kommentar hinterlassen