25.03.16, 17:12:00

Adoracja krzyża FO von Stefan Kosiewski PDO306 ZECh KRYTYKA HEREZJI BERGOLENIA ZR CANTO DCLXXXXVII


Logo

Wielki Piątek to po niemiecku Karfreitag, słowo złożone z dwóch części, z których drugą wypełnia sobą bogini Freya, postać obecna w mitologii nordyckich opowieści, podobna Wenus. Natomiast pierwsza część słowa: Kar przemawia do odczucia i wyobraźni Polaka i Katolika w intuicyjny poniekąd sposób i słusznie, narzucając nie wykształconemu nawet, polskiemu uchu nieodparcie skojarzenie ze słowem: karać, kara, które jest jak najbardziej na miejscu, chociaż odległe, jak to zazwyczaj bywa z powinowactwami w rodzinach ludzkich jako i w rodzinach języków: germańskich, słowiańskich, innych europejskich języków narodów, które kulturę swoją wywodzą historycznie i dumnie ze wspólnego pnia języka sanskrytu, świętego języka w północnych Indiach, obecnego tam wciąż w codziennym użyciu od co najmniej 3,5 tys. lat. Zawierającego w sobie świadectwo pochodzenia bardzo wielu słowiańskich i germańskich słów oraz pojęć, dowodzącego wywodzenia się języków i kultur Europy bynajmniej nie z Bliskiego Wschodu, nie ze semickich języków i kultur pisma klinowego Akadu i Sumeru, zatem nie z hebrajskiego, aramejskiego, czy fenickiego języka Kartagińczyków, ale właśnie z języka używanego ponoć od 7 tys. lat, jeżelii nie dłużej, przodka języków tzw. kultury łużyckiej w Europie Centralnej, Niemczech, Polsce i Ukrainie, mowy Wielkiego Budowniczego megalitycznych budowli w Stonehenge, na tysiące lat przed powstaniem kultury pisma obrazkowego starożytnego Egiptu, w subiektywnym odczuciu Pisma św. tzw. Ziemi Niewoli, z której biblijny Mojżesz wyprowadził lud wybrany z Ziemi Faraonów do Palestyny, Ziemi Kanaan zamieszkiwanej już przez Filistyńczyków, zawierzając mu wiarę w objawionego żydom Boga, Który Jest, oddawany czteroma hebrajskimi literami: YHWH.

Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego kultura chrześcijańska tabuizuje innymi czteroma literami: INRI, które są skrótowcem, anagramem utworzonym od pierwszych liter łacińskich słów: Jezus Nazarejczyk Król Judejski; „Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski” Łk 23, 38.
Przychylamy się powszechnie do Janowej wersji zapisu ewangelicznego tetragramu: „Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”. Ten napis czytało wielu żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: „Nie pisz: Król Żydowski, ale że on powiedział: Jestem Królem Żydowskim”. Odparł Piłat: „Com napisał, napisałem.” J 19, 19-22.

(...)

http://sowa.quicksnake.org/Church-religion/Adoracja-krzya-FO-von-Stefan-Kosiewski-PDO306-ZECh-KRYTYKA-HEREZJI-BERGOLENIA-ZR-CANTO-DCLXXXXVII
01.06.12, 14:54:09

Donald Tusk przyjal Nagrode Rathenau 20120601 Fascynacja Obledem von Stefan Kosiewski 36 ZR


Download (19,4 MB)

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Donald-Tusk-przyj-Nagrode-nazwan-imieniem-Ministra-Wojny-Pruskiej-Rzeszy-Yes-we-can-FO36-ZR-544

Stefan Kosiewski: Fascynacja obłędem, fragment 36. Zniweczona rzeczywistość, wtajemniczenie 28 stopnia symbolicznego

Pakt w Rapallo, zawarty w 1922 r. przez Niemcy i Związek Sowiecki, był złowieszczy dla Polski odrodzonej zaledwie niecałe cztery lata wcześniej, restytuowanej wysiłkiem całego Narodu oraz działalności politycznej, artystycznej, towarzyskiej i dyplomatycznej Narodowców takich jak: Ignacy Paderewski oraz Roman Dmowski, który m.in. podpisał Traktat Pokojowy w Wersalu stwarzający Niemcom podstawę do wysłania Piłsudskiego pociągiem do Warszawy, jak wysłano wcześniej do carskiej Rosji Lenina z Trotzkim i prywatnymi pieniędzmi zachodnich bankierów, które miały posłużyć do przejęcia władzy w Petersburgu przez żydokomunę.

Pakt w Rapallo był de facto wzięciem Polski w kleszcze przez dwa sąsiednie państwa i stanowił przygotowanie do zawarcia w bliskiej przyszłości paktu Hitler - Stalin, likwidującego Rzeczpospolitą Polską pogardliwie nazywaną "państwem sezonowym" jeszcze za czasów urzędowania Walthera Rathenau na stanowisku Ministra Wojny w rządzie Cesarza Prus, gdyż Rathenau był pierwszym przeciwnikiem odtwarzania państwowości Polski i Węgier, tworzenia Czechosłowacji, Litwy, Łotwy i Estonii.

Walter Rathenau był wrogiem pokoju zawartego w Wersalu, ponieważ nadal chciał prowadzić I. wojnę światową i wyszedł nawet z propozycją bombardowania cywilnej ludności Londynu ze samolotów budowanych w założonej przez niego na swojego ojca Emila Rathenau prywatnych zakładach AEG, których był Prezydentem i Prezesem Rady Nadzorczej.

Rathenau był zatem osobiście zainteresowany prowadzeniem wojny i dalszym mordowaniem milionów Bogu ducha winnych ludzi, których postrzegał cynicznie jedynie jako mięso armatnie, gdyż Rathenau zarabiał na rzeziach i masowych mordach frontowych a przy tym gromadził wielki, prywatny majątek zdobywany na zleceniach, które jako Minister Wojny dawał samemu sobie jako Prezydentowi AEG oraz producentowi bombowców i płacił sam sobie przelewając pieniądze z państwowej kasy do prywatnej.

Mówiąc krótko: Rathenau robił w dawnych czasach rzeczy, które dzisiaj uważane są powszechnie w państwach demokratycznych za przestępstwo wysoce obżydliwe i niemoralne, a w XIX wieku uchodziły jeszcze carom, królom i cesarzom. Państwo to ja - miał prawo myśleć król Francji Ludwik XIV i publicysta Rathenau, który najpierw zadebiutował w 1897 r. opublikowanym w prasie artykułem zatytułowanym: "Słuchaj, Izraelu"/ „Höre, Israel!", w którym skrytykował oświeceniowy ruch żydowski, a potem dopiero jako osoba dobrze wtajemniczona wziął się za krytykę państwa pruskiego, czyli jak to się dzisiaj mówi poprawnie politycznie: był przeciwnikiem polityki Wilhelmińskiej(...)
31.05.12, 21:43:55

Stefan Kosiewski: Nagroda Lecha Walesy 2010


Download (7,9 MB)

Lech Wałęsa dostał Nagrodę Nobla za to, że Zjazd Solidarności wybrał go na Przewodniczącego Komisji Krajowej a Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny i zwolnił z pracy wszystkie osoby zatrudnione w Solidarności łącznie z przewodniczącym Komisji Krajowej w Gdańsku.

Nagroda Nobla przyznana została prywatnie Lechowi Wałęsie i wynosiła 1 mln dolarów amerykańskich. Lech Wałęsa mógł zrobić z tym pierwszym milionem wszystko, co tylko zapragnie: zbudować dom w Gdańsku i zacząć wreszcie układać sobie jakoś życie.

Nikt nie miał prawa decydować za Lecha Wałęsę o przeznaczeniu otrzymanych przez niego w nagrodę dolarów amerykańskich, bo każdą przecież nagrodę na całym świecie daje się człowiekowi w nagrodę, wspaniałomyślnie i szlachetnie, nie ograniczając Laureata Nagrody w prawie decydowania o przeznaczeniu przyznanych mu w nagrodę pieniędzy.

Dlaczego więc kapituła Nagrody Lecha Wałęsy ograniczyła w 2010 roku laureatkę Nagrody Lecha Wałęsy w decydowaniu o tym, na co ma ona wydawać otrzymane w nagrodę 100 tys. dolarów amerykańskich, a ubiegłorocznego laureata nie ograniczyła w wydatkowaniu pieniędzy przyznanych jako Nagroda Wałęsy?

Czy Janina Ochojska została może ubezwłasnowolniona już wcześniej przez kogoś innego, niż kapituła Nagrody Lecha Wałęsy? A może Ochojska jest gorsza w czymś od samego Wałęsy i nie jest godna kupować sobie za otrzymane w nagrodę pieniądze ani nowych butów ortopedycznych ani kul wspierających ją przy chodzeniu? Nie mówiąc już o domu przy ul. Polanki ani o budzie w Wąchocku dla psa?

Pytania się mnożą(...)

http://sowa.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Stefan-Kosiewski-Nagroda-Lecha-Wasy-2010
30.03.12, 22:50:15

Sikorski jest Polak i Katolik. Fascynacja obledem f.20 20120330 Stefan Kosiewski Zniweczona rzeczywistosc, w. 11 s.s.


Download (5,8 MB)

Radosław Sikorski zaświadczył dzisiaj o otrzymanym w dzieciństwie wychowaniu chrześcijańskim publikując na stronie MSZ stenogram z rozmowy przeprowadzonej z Centrum Operacyjnym MSZ, w którym ujawnia, że na informację telefoniczną o śmierci w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem tych, którzy krzyczeli w ostatniej chwili swego życia: "Kurwa!" on w Warszawie zareagował bezwiednie wyszeptanym najświętszym wezwaniem Polaków w obliczu śmierci: "Jezus, Maria... Boże", zaś na informację o niemożności wysyłania w tym dniu maili przez podwładnego w Centrum Operacyjnym MSZ maila ze względu na awarię, za co powinien normalnie odpowiedać szef resortu, Radek Sikorski sarkastycznie wystękał: "Cholera". Ku chwale Pana Rodziny i Państwa, Panie Ministrze, Bóg zapłać, mówi siÄ w imieniu nowoczesnego narodu i dziękujemy jeszcze za szczerość, bo Radek Sikorski nie byłby sobą, gdyby nie wypaplał przy okazji, że polecił podwładnemu urzędnikowi (...)http://sowa.quicksnake.es/multikulturelle-Angelegenheiten/Sikorski-jest-Polak-i-Katolik-Fascynacja-obledem-f-20-20120330-Stefan-Kosiewski-Zniweczona-rzeczywistosc-w-11-s-s-mp3
23.03.12, 10:04:17

Masoneria nagradza sie doktoratami Fascynacja obledem 20120323 Stefan Kosiewski Zniweczona rzeczywistosc, 14.


Download (6,4 MB)

(...)nie tak dawno prof. od angielskiego Tadeusz Sławek najpierw jako Rektor wydał przed laty cały roczny fundusz reprezentacyjny Uniwersytetu Sląskiego na uhonorowanie doktoratem honoris causa masona i bezbożnika Deridy, potem zaś uparł się do osobistego przekonania Radnych Miasta do pomysłu postawienia pomnika jp2 przed katolicką katedrą w Katowicach, żeby nie doszło do realizacji proponowanego jednocześnie Prezydentowi Miasta Piotrowi Uszokowi przez Prezesa Polskiego Ośrodka Kultury we Frankfurcie nad Menem postawienia planowanego pomnika na miejscu stojącego do dzisiaj na Placu Wolności pomnika żołnierzy sowieckich; ogłupianiu nie dość: żydokomunista Mrożek, którego sztukę "Emigranci" wystawiano na Małej Scenie Teatru Sląskiego w Katowicach w stanie wojennym, żeby bżydko zakpić z Polaków zmuszanych w tym czasie do emigracji politycznej, dostaje dzisiaj doktorat h. c. utworzonego przez Gierka Uniwersytetu za to, że dla swojej indywidualnej, prywatnej wygody wyemigrował na starość z Polski.

O hołocie z pogardą wysławiał się niegdyś premier Jarosław Kaczyński udostępniając zarazem Lepperowi wyniki badań DNA dziecka matki, którą gazeta wyborcza Michnika nakłoniła wcześniej dla korzyści materialnych do pomówienia wicepremiera Leppera o kurestwo(...) http://sowa.quicksnake.net/Poetry/Masoneria-nagradza-si-doktoratami-Sawomir-Mroek-i-Sawek-Fascynacja-obdem-von-S-K-Zniw-rzecz-14